Vreedzame school

Als kindcentrum werken wij met èn volgens de Vreedzame School. Sociale competenties en democratisch burgerschap staan bij ons hoog in het vaandel. Als school zijn wij een kleine leefgemeenschap, waarin we willen dat alle kinderen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Wekelijks bieden wij activiteiten aan rondom thema's die te maken hebben met de ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschap. Dagelijks zijn we bezig met het vormen van een positief klimaat en hanteren met elkaar afspraken om het op school fijn en veiliig te houden voor alle kinderen. De Vreedzme school is geen lesmethode, maar een een manier van leven en omgaan met elkaar.

De pedagogische visie van de Vreedzame school staan onderstaande uitgangspunten centraal:

- het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie

- het creëren van een positieve sociale en morele norm

- het bevorderen van sociale verbondeheid en gemeenschapszin

 

De methodiek van de Vreedzame School draagt mede bij aan het terugdringen van pesten. Dit komt doordat we een schoolbrede aanpak hebben, wat noodzakelijk is om pesten tegen te gaan. De veiligheidscoördinator heeft een protocol tegen pesten opgesteld, dat jaarlijks met alle teamleden besproken en geëvalueerd wordt.