Ouderbijdrage

Om extra activiteiten te organiseren vraagt de oudercommissie in overleg met school en de medezeggenschapsraad een ouderbijdrage van ongeveer  €17,50 per kind per schooljaar. Dit is exclusief het schoolreisje. Daar wordt in het voorjaar een bedrag van ongeveer €25 per kind voor gevraagd.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Indien ouders niet betalen, kan hun kind altijd meedoen aan de activiteiten. Niemand wordt uitgesloten. Per 1 augustus 2021 is hiervoor een nieuwe wet opgesteld, die u hier kunt terugvinden. Indien de financiering voor extra activiteiten of schoolreis niet voldoende is kan de school in overleg met de oudercommissie besluiten om een activiteit te annuleren.